شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

YAZD

+ در مهماني خدا گفتند ميخوري يا ميبري ؟ گفتم ميخورم، نميدانستم... لذّت ها را ميبرند و حسرت ها را ميخورند ...
YAZD
98/3/4
YAZD
B-) چقدر زود گذشت ... دوباره رمضون اومد
پروانگي
خيلي زود گذشت
YAZD
:(
رمضون اگر به بياضه بياد ميگيرَندِش؛ اگر به رباط بياد ميخورَندِش
YAZD
اگه حاجي آباد بياد خودش فرار ميکنه :)
عه اينو :|
YAZD
:(
YAZD
:-/
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top