شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

YAZD

+ دلم گرم خداونديست که با دستان من گندم براي ياکريم خانه ميريزد چه بخشنده خداي عاشقي دارم که ميخواند مرا با آن که ميداند گنه کارم دلم گرم است و ميدانم بدون لطف او تنهاي تنهايم برايت من خدا را آرزو دارم...
خلاص شدي؟
هوم ؟ خلاص شدم ؟ :|
گفتي اي کاربريت تو بند بود/ الآن بندِ باز شده؟
آره فعلا بازه :) البته معلوم نيست باز بمونه :)
زندان بان پستو ترک کرده يا آزادي مشروع دادن؟
مرخصي دادن :)
مدير و مرخصي؟ مطمئنم از زير سيم در رفتي/اي شيطونه سرخ
نه بابا مرخصي داده گفته اگه تعهد بدي ديگه تخلف نکني آزادت ميکنم ، منم که تعهد بده نيستم ... ديگه خودش ميدونه :)
آفتاب از کدوم طرف؟
از طرف شمال :)
اشتباه گفتي از وسط قم طلوع کرده
YAZD
خب قم ميشه شمال يزد ديگه :D
شمال غرب
نه همون شمال :)
شمالِ متمايل به غرب
چونه نزن :) شمال متمايل به شمال غربي خوبه ؟
اين باز يه چيزي
خوبه به توافق رسيديم :D تبريک ميگم :)
من مَرده توافقم اصن
آره ، ولي با *بعضيا* هيچ جور نميشه به توافق رسيد ... :)
اصلا * بعضيا * آدم نيستن
من دوست ندارم کلمه آدم نبودن رو به کار ببرم ولي زيادم بيراه نميگي :|
مخالف با تصوير
خب آدما معمولا به توافق ميرسن مگه اينکه يکي از طرفين(يا هردو طرف) آدم نباشه
عليرضا سعي کن تو هيچ کاري *افراط* نکني :)
شايد حق با تو باشه عرشيا ... :)
از نظر تو افراطه برادر .. اسم اينکارهاتون رو ميذارم ندونم کاري
به نظرت اوني که اونجا نشسته زنه يا مرد ؟ :D
تابلوئه زنه
شايدم مرده يه کم موهاش بلنده :)
شبيه مرداي قرون وسطي:/
اوهوم :) عليرضا اگه سخت گير ترين و افراطي ترين کاربراي پارسي تو اين زمينه رو هم بياريم فکر نکنم با اين فيد مخالفت داشته باشن ... يعني اصلا دليلي وجود نداره :)
ما چرا بايد مواردي رو که مشکوک هست رو انتشار بديم ؟؟؟
اين حتي يه درصد هم مشکوک نيست خان ... البته فيد مال دو سال پيشه ولي اگه قرار بود الان بزنم هم ميزدم :)
مطمئنم نميزني الان
مخواي يکي بزنم مطمئن تر شي ؟ :D
بزن
حال ندارم :D
بقول داش کميل *چاييدي*
کميل ؟ تو کلا نقل قول نکني بهتره :D
بميري
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top