شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

YAZD

+ *بياييد به جاي اين همه انتقاد از ديگران يک بار هم از خودمان انتقاد کنيم ما بي عيب و نقص نيستيم ، يک بار بنشينيم عيب هاي خودمان را روي کاغذ بنويسيم بعد يکي يکي برطرفشون کنيم و خطشون بزنيم * :)
YAZD
ميدونم اين کار خيلي هم آسون نيست ، براي شناخت بهتر عيب هايمان شايد به کمک ديگران نياز داشته باشيم
دوست آنست که عيب دوست را همچو آينه روبرو گويد / نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گويد
هادي قمي
کاملا روش پسنديده و صحيحي است.
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top