شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

YAZD

+ تا سلامي ديگر انشاالله در 17 فروردين 92 ، *خداحافظ*

YAZD
@};- سلامي دوباره به همه ي دوستان @};-
پروانگي
سلام سال نو مبارک :)
سلام سعيد! سلام! :)
YAZD
بعد از تبريک سال نو به شما و همه ي همبلاگستاني ها ، اين چند وقت که ما نبوديم خوش گذشت ؟
YAZD
صادق تو هم مثل من هميشه بيکاري ؟
پروانگي
ما هم خيلي نيست برگشتيم :) خدا رو شکر بد نگذشت .. گذشت :) شما خوش گذشت حاجي اباد؟
YAZD
خوش گذشت ... ولي زود گذشت
من و بيکاري؟ :)
پروانگي
مهم اينکه خوش گذشت :)
YAZD
من و کار ؟ تو هم بيکاري ، مثل من ، مثل همه ي ما :)
YAZD
هوووم ... چند روز ديگه مونده تا عيد ؟
من کار دارم بار دارم يار دارم!
YAZD
اگه کار و زندگي داشتيم که صبح تا شب اينجا نبوديم .
شما از صبح اينجايي! من از صبح بيرون بودم! ديدن باباجون هم که نيومدي! :)
YAZD
منم مدرسه بودم ، ساعت 3 رسيدم خونه ، خسته بودم ، نشستم اينجا ...
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top