شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

YAZD

+ [پيامک] * تو که هميشه سنگ صبور اين دل تنهايي اگه نباشي دنيا تمومه ديگه چه دنيايي؟ ميدوني چيه؟ ديوونگي بسه غرور چشمامو غمت شکسته... * -_-
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top